Mürekkep kartuşu

SmartCard fonksiyonu ile birlikte

  • Kartuş sistem tarafından otomatik olarak tespit edilir
  • Mürekkep doldurma seviyesinin otomatik tespiti ve saklanması
  • Mürekkep parametrelerinin otomatik ayarı
  • Mürekkep içeriği, damlacık boyutu, jet gerilimi ve ateşleme süresi kartuş içinde saklanır
  • Mevcut mürekkep tipi görüntülenir
  • Kolay yeniden sipariş için mürekkep ürün numarasının iDesign görüntüsü
  • Sona eren raf ömrü ile uyarı mesajı - sistem yazdırmaya devam eder
  • Kartuş uzun süredir açıksa uyarı mesajı - sistem yazdırmaya devam eder